Migronauten

Synopsis

| Migronauten |
| Mεταναύτες |

Theater Group ithAKT

“Migronauten” is the first Play of the Group Ithakt. Theater is the means for us to find our personal identity. It is a play about the search of our personal sea as foreigners in Berlin.

2013 – 2014
Berlin, Würzburg, Frankfürt a.M.

Credits

Adaptation and Direction: Elena Sokratous
Stage Design: Vasiliki Christopoulou
Costume: Yiannis Papas, Vasiliki Christopoulou
Coordination: Maria Skarkala
Performers: Ioulios Georgiou, Petros Zavrakas, Eleana Athanasiadou, Gerasimos Bekas, Marios Gavrilis, Stella Giakoumogiannaki, Lazaros Giousbasis, Ioanna Kryona, Konstantina Mavropoulou, Dora Melissari

Gallery

elenasokratous.com © 2023. All rights Reserved.